Nov tir je zgrajen

V Ajdovščini smo za potrebe gradnje avtomatiziranega visokoregalnega hlajenega skladišča (podjetja Incom LEONE ) montirali gradbeni žerjav na tirnicah. Objekt dolžine 200 metrov bo v celoti pokrival en sam stolpni žerjav  na montažnih tirnicah. Montažo je oteževala ajdovska burja, a nam je na srečo prizanesla ravno ob pravem času. Na zahtevnost montaže sta dodatno vplivala še omejen dostop in – ironično – bližina železniških tirov.

Žerjav se bo pri gradnji uporabljal za: 

  • izdelavo temeljne plošče, 
  • montažo prefabriciranih dvojnih sten, 
  • montažo kovinske konstrukcije,
  • izdelavo izolacijske obloge.

 

Vsekakor je prihodnost virtualna, premagati je potrebno varnostne prepreke in zadržke pri takšnem načinu upravljanja.