Gradimo drugi tir!

Že od 8. marca pod viaduktom Črnim Kal kraljuje naš stolpni gradbeni žerjav “Simba”. Ta omogoča gradnjo dveh stebrov za železniški viadukt Gabrovica, ki je del izjemnega projekta nacionalnega pomena (2. tir). 
 
Pozneje bomo za gradnjo najvišjih dveh stebrov montirali še en stolpni žerjav.
 
Oba žerjava se bosta po opravljenem delu premaknila na lokaciji za gradnjo preostalih stebrov (sodelovala bosta pri gradnji šestih stebrov).
Projekt je zahteven predvsem zaradi izjemno vetrovnega območja in zaradi zahtevnega terena. Oba žerjava sta tudi planirana za tovrstna vetrovna območja.