Vijesti iz doline kranova 

Dugo se nismo čuli s gradilišta Drugog kolosijeka, gdje smo s pet toranjskih kranova sudjelovali na izgradnji željezničkog vijadukta Gabrovica.

Obrisi vijadukta već su vrlo jasno vidljivi, prva dva stupa su gotovo spojena.

Jučer i danas smo tamo demontirali toranjski kran koji je završio svoj posao (bio je na gradilištu od prošlog kolovoza). Sudjelovao je u izgradnji dva stupa vijadukta.

Tako sada na ovom gradilištu ostaju tri naša moćna toranjska krana.