Karta projekata

Karta projekata nam omogućava, da vidimo sve veće projekte našeg poduzeća od godine 2012 do danas. Na kartu smo uključili sve projekte gdje su učestvovali naše dizalice i naša građevinska skela, ali su označeni samo projekti gde je korištevno više od 500m2 skele. Karta jasno pokazuje, da smo od 2016 počeli sa projektima izvan granica Slovenija. Radio se veliki projekat u Srbiji, i više njih u Hrvatskoj. Kartu ažuriramo jednom mesečno. Tako da slobodno pratite, gdje smo sve aktivni.