Radiokomande ELCA –

Radiokomande namijenjene različnim strojevima: sve vrste dizalica, traktora, kruške.

Ako želite komande vam komande montiramo.

Za savjet, model i adekvatnosti radiokomanda, smo na raspolaganju.