Tri građevinska dizala, Aleja / građevinsko dizalo (lift)

Tri građevinska dizala (liftovi) za potrebe završnih radova na gradilištu trgovačkog centra Aleja u Šiški u Ljubljani.

O projektu

Klijent
Strabag d.o.o.

Lokacija
Ljubljana, Slovenija

Opis
Tri građevinska dizala (liftovi) za potrebe završnih radova na gradilištu trgovačkog centra Aleja u Šiški u Ljubljani.

Link
Aleja Šiška

Naše rješenje

Brzi prijenos materijala na višu etažu

Naručitelj je omogućio podizvođačima brži prijenos materijala za završne radove u opremanju otvorenih objekata i lokala.

U prizemlju su ugrađene dva građevinska dizala kojima se teret prevozio na kat.

Na prvom katu treće građevinsko dizalico potom je podigao teret na drugi kat trgovačkog centra.

Prilagođeno sidrenje

Zbog sidrišta prednapetih sajli morali smo s naručiteljem provjeriti mjesto sidrišta dizala i toga se vrlo precizno pridržavati.

Prilagodili smo način sidrenja i umjesto prednje strane ploče, dizalica je sidrena vertikalnim sidrima na horizontalnu površinu ploče.

U radionici smo izradili posebne anker ploče za ovo sidrenje.