junij 2023

Viadukt Gabrovica, 2TDK / drugi tir

Gradnja stebrov železniškega viadukta Gabrovica v sklopu projekta 2TDK / drugi tir.

O projektu

Naročnik
Yapi Merkezi

Lokacija
Gabrovica pri Črnem Kalu, Slovenija

Opis objekta
Za potrebe temeljenja in gradnje stebrov železniškega viadukta višine 64 m ter razpona 416 m sodelujemo s tremi stolpnimi žerjavi.

Pristopili smo k iskanju rešitve za zmanjšanje stroškov in poskrbeli za skladnost z veljavnimi evropskimi standardi, ki jih zahteva taka lokacija glede na v preteklosti izmerjene hitrosti vetra.

Povezava
https://drugitir.si/

Naša rešitev

Nov pogled na umestitev žerjavov

Iz prvotnega načrta gradnje vsakega stebra z enim žerjavom smo skupaj z naročnikom na naš predlog umestili stolpne žerjave na način, da se tri stebre zgradi z le dvema žerjavoma.

To je omogočila prostostoječa postavitev žerjavov brez sidranja v stebre in izkoristek terena, zaradi česar smo lahko žerjave postavili višje od kote +0,0 stebra.

Tudi ostali trije stebri na drugi strani doline bodo grajeni z enakim pristopom.

Prostostoječi žerjavi

Prostostoječi stolpni žerjavi brez sidranja v stebre viadukta omogočijo neodvisno napredovanje gradnje brez tveganja za zastoje pri izvedbi sidranja.

Pri tem projektu je kombinacija visokih vetrnih obremenitev in velike višine zahtevala posebno pazljivost.

Za zagotovitev varnosti in skladnosti s standardi smo vključili tudi proizvajalce žerjavov.

Vključenost v projekt

Naročniku skozi celoten projekt in načrtovanje izvedbe gradnje pomagamo pri:

  • pripravi dostopov za montažo,
  • izvedbi temeljnih plošč za žerjave,
  • izrisu organizacije žerjavov, ki zagotavlja pokritost ključnih delov gradbišča in varno križanje žerjavov,
  • terminskih prilagoditvah,
  • servisu in vzdrževanju žerjavov.