Gradnja stanovanjske hiše, Ravne na Koroškem, 2014