JAZBEC d.o.o., Tomaž Jazbec

Vsi se čudijo mešalcu za beton, ki ste nam ga prodali – dela neslišno. Delali smo ob gimnaziji, pouk pa je potekal nemoteno, brez hrupa. Tudi kvaliteta izstopa.