Prenova Ozbič d.o.o., Matjaž Ozbič

Žerjav postavimo na vsako gradbišče zaradi:

-Razlike v času,

-zdravja, hrbtov in zadovoljstva fantov in

-pristopa k delu.