Sigurnost je na prvom mjestu!

Budući da nam je sigurnost na prvom mjestu, trojica naših instalatera, Dominik, Matej i Zoran, pohađali su tečaj za siguran rad na visini.

“Cilj edukacije je upoznati zaposlenike s opasnostima i rizicima iz područja sigurnosti i zdravlja pri radu na visini, koji se mogu pojaviti u njihovom radnom okruženju i tijekom obavljanja radnih zadataka, te ih upozoriti na najčešće pogreške na radu koje mogu dovesti do opasnosti ili ozljeda na radu. Poseban naglasak stavljen je na siguran rad na visini, korištenje visinske zaštitne opreme i zaštitu kroz različite sustave zaštite od pada, uz upotrebu osobne zaštitne opreme.

Tečaj je obuhvatio sljedeće teme:

  • rad na konstrukcijama i kosim površinama,
  • specifični radovi na visini,
  • ispravnu ugradnju i podešavanje osobne zaštitne opreme,
  • odabir odgovarajućeg sidrišta,
  • ­raspored sidrišta sa sidrenom petljom.

 

Izvor teksta: najava tečaja ZAVAS Slovenija.