VIDEO: Novo! Kamera na kranu

Prvi put smo na jedan od toranjskih kranova postavili kameru koja snima vertikalno prema dolje prema kukici, a koju kranist zatim može pratiti preko ekrana u kabini krana.

Svrha kamere na kranu je pružiti dodatan pogled kranistu. Taj pogled je uvijek točno iznad položaja kukice. Time se eliminiraju slijepa podizanja (podizanja iza objekta, podizanja u prorezima i sl.), koja se inače oslanjaju samo na glasovnu komunikaciju između privezivača i kranista.

S kamerom kranist ima bolju kontrolu nad pričvršćivanjem tereta, može zumirati teret na slici i tako se uvjeriti da je dizanje sigurno. Kamera mu pomaže stabilizirati kukicu uz pomoć crte na ekranu koja označava središte kukice.