Gradimo drugi kolosijek!

Naš toranjski kran “Simba” od 8. ožujka caruje ispod vijadukta Črni Kal. Time je omogućena izgradnja dva stupa za željeznički vijadukt Gabrovica, koji je dio iznimnog projekta od državnog značaja (2. kolosijek).

Kasnije ćemo postaviti još jedan toranjski kran za izgradnju dva najviša stupa.

Oba krana će nakon obavljenih radova krenuti na lokaciju za izgradnju preostalih stupova (sudjelovat će u izgradnji šest stupova).

Projekt je zahtjevan ponajprije zbog izrazito vjetrovitog područja i zahtjevnog terena. Oba krana također su predviđena za takva vjetrovita područja.