Građevinski lift na vijaduktu Vinjan

U srpnju smo montirali 62 metra visok građevinski lift za prijevoz ljudi na vrh jednog od stupova vijadukta Vinjan. 

Građevinski lift je postavljen na jedan od dva najviša stupa, uskoro ćemo montirati još jedan lift i na drugi stup. 

“Drugi tir” (2TDK) – Projekt od državnog značaja

Tako sada radimo na dva vijadukta koji se grade u sklopu ovog projekta za novu željezničku vezu između Divače i Kopra. Također radimo s dizalicama, kranovima na vijaduktu Gabrovica.

Gradbeno dvigalo na Viaduktu Vinjan, projekt Drugi tir 2023
Gradbeno dvigalo na Viaduktu Vinjan, projekt Drugi tir 2023

Građevinsko dizalo (lift) SC 200

Ovi građevinski lift je zatvoren i usidren na konstrukciju (u ovom slučaju stup vijadukta). Maksimalna nosivost je 2.000 kg, a može doseći visinu do 250 m. Brzina prijevoza je 60 m/min što omogućuje brzo i sigurno kretanje ljudi i tereta.

Ovaj građevinski lift je pogodan za veće projekte gdje je potrebno postići veće transportne brzine i veće visine. Posebna prednost je mogućnost korištenja dvije košare istovremeno na istom stupu, što znači još brži transport ljudi ili tereta.

Studije slučaja “Klančar žerjavi”

U kratkom vremenu ćemo među projektima na web stranici objaviti i studiju ovog slučaja, gdje ćemo predstaviti izazove s kojima smo se suočavali, kako smo ih rješavali i kako klijentu olakšavamo gradnju.

Pritisnite gumb ispod za više studija slučaja.

Gradbeno dvigalo na Viaduktu Vinjan, projekt Drugi tir 2023
Gradbeno dvigalo na Viaduktu Vinjan, projekt Drugi tir 2023
Gradbeno dvigalo na Viaduktu Vinjan, projekt Drugi tir 2023
Gradbeno dvigalo na Viaduktu Vinjan, projekt Drugi tir 2023