Adaptacija kata, Hotel Central / građevinsko dizalo (lift)

Obnova kata u Hotelu Central u Ljubljani, gdje je nakon obnove nastao novi koncept hostela - Fuzzy Log.

O projektu

Klijent
IP Central d.o.o.

Lokacija
Ljubljana, Slovenija

Opis
Obnova kata u Hotelu Central u Ljubljani, gdje je nakon obnove nastao novi koncept hostela – Fuzzy Log.

Link
The Fuzzy Log (Facebook)

Naše rješenje

Rekonstrukcija bez korištenja internih prometnih putova

Korištenjem vanjskog građevinskog dizala (lifta) naručitelj je u potpunosti izbjegao korištenje internih putova za izvoz i uvoz materijala, čime su interni liftovi i ulaz ostali čisti tijekom cijele obnove.

Naručitelj je unio u objekt instalacije, podne obloge, namještaj i materijal za montažne zidove.

Budući da je korišteno dizalo utovarne površine od 4 metra, klijentu smo omogućili potpuno siguran prijenos svih, pa i najdužih elemenata u zatvorenom dizalu bez upotrebe dodatne opreme za podizanje.

Premošćivanje

Budući da je etaža na kojoj se radilo bila odmaknuta od ruba zgrade, izravno smo u nju radi pristupa postavili konstrukciju od građevinske skele koja je služila kao most između dizala i terase zgrade.