VIDEO: Novost! Kamera na žerjavu

Na enega izmed stolpnih žerjavov smo prvič montirali kamero, ki snema navpično navzdol proti kavlju, kar lahko žerjavist nato spremlja prek ekrančka v kabini žerjava.

Bistvo kamere na žerjavu je, da žerjavist dobi dodaten pogled. Ta pogled je vedno točno nad pozicijo kavlja. S tem odpravimo slepe dvige (dvig za objektom, dvigi v jaških …), ki drugače temeljijo le na glasovni komunikaciji med privezovalcem in žerjavistom. 

Žerjavist ima s kamero boljšo kontrolo nad privezovanjem bremena, tovor lahko na sliki približa in se s tem prepriča v varnost dviga. Kamera mu s pomočjo črte na ekranu, ki označuje center kavlja, pomaga pri umirjanju le-tega.

https://www.facebook.com/watch/?v=213768094209029