Premotajmo vrijeme u… ožujak 2010.

Na slici su Jani i Andrej, u to vrijeme jedini zaposlenici tvrtke Andrej Klančar s.p., koja je danas poznata kao Klančar žerjavi d.o.o.

Pitali smo Janija kako se sjeća tih vremena i što je bilo drugačije.

“Ne mogu reći koliko smo kranova tada imali, ali pretpostavljam ne više od dvadeset. Kad sam u rujnu 2008. došao u tvrtku, bilo je četrnaest brzomontažnih kranova. Posao je tada bio manje stresan i uglavnom u manjem obimu. Projekti su bili manji, u ponudi za najam smo imali samo brzomontažne krane. Također smo imali kontejnere, nosače, vibratore i druge proizvode za prodaju. Bilo je teže organizirati prijevoz kranom, posebno šleperom s niskom prikolicom. Tada nismo imali takvu radionicu ni ovako prostrano skladište kao danas. Sve je bilo više “garažno”, a uredi su bili uređeni više kao “dnevni boravak”, prisjeća se Jani.

S Andrejem su bili sami do 2012. godine, no tada im se pridružila Barbara. Od tada svake godine, osim 2016. godine, imamo barem jednog novog zaposlenika.