Mighty Scheduler

Pametno razporejanje terenskega dela je tudi okolju bolj prijazno!

Mighty Scheduler je vmesnik za razporejanje dela terenskih ekip, ki vodji predlaga optimalno razporeditev terenskih del med terenske ekipe. Glede na lokacijo posameznikov, razpoložljiv urnik delavcev, njihovo znanje/veščine, razpoložljivo opremo ipd. bo optimiziral potne stroške, skrbel za enakomerno obremenitev zaposlenih, hkrati pa zmanjševal ogljični odtis.

Razvojni projekt je namenjen višanju dodane vrednosti in konkurenčnosti rešitve MightyFields na globalnem trgu.

Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Več o Mighty Fields.