Prelomnica – reorganizacija podjetja

Pred kratkim smo izvedli precejšnjo preobrazbo organizacije našega podjetja, ki jo je vodstvo podjetja skrbno kovalo v preteklih mesecih, saj smo zaradi hitre širitve podjetja prišli do točke, kjer so bile potrebne spremembe naše organizacije. David Rošić, ki je kot vodja operacij prevzel vodenje vseh vodij oddelkov, nam je v predavalnici v Inkubatorju predstavil osveženo sliko podjetja.
 
Struktura delovnih mest se je veliko bolj zbistrila, nekateri so prevzeli nove, pomembnejše vloge, vsi skupaj pa smo dobili boljši vpogled v delovne naloge in odgovornosti posameznih delovnih mest.
 
Ob tem smo si postavili tri smernice za naprej – spisali bomo vizijo, poslanstvo in vrednote podjetja, tako da bo vsem zaposlenim jasno za kaj delajo in k čemu skupaj stremimo. Vse skupaj z namenom bolj učinkovitega delovanja podjetja ter vzpostavitve organizacijske strukture, ki bo omogočala nadaljnjo rast.