Junij 2023

En žerjav na tirih, drugi žerjav na portalu, Incom Ajdovščina

Na omejenem prostoru smo naročniku omogočili učinkovito in ekonomično gradbiščno logistiko: en žerjav na tirih, drugi žerjav na portalu.

O projektu

Naročnik
Priminvest d.o.o.

Lokacija
Ajdovščina

Opis objekta
Gradnja avtomatiziranega visokoregalnega hlajenega skladišča podjetja Incom Leone.

Leto
2021-2023

Povezava
Članek o gradnji skladišča (Lokalne Ajdovščina)

Naša rešitev

Izziv

V Ajdovščini smo za potrebe gradnje avtomatiziranega visokoregalnega hlajenega skladišča uporabili dva pristopa, ki sta naročniku omogočila učinkovit in ekonomičen prenos tovora na gradbišču z veliko prostorskimi omejitvami.

Novogradnja je umeščena med obstoječe industrijske objekte na eni strani ter železnico na drugi, kar je pomenilo splošno pomankanje prostora okoli objekta.

Žerjav na montažnih tirih

Objekt dolžine 200 metrov je od začetka gradnje pokrival en stolpni žerjav na montažnih tirnicah. 

V prvi fazi gradnje se je gradbeni žerjav uporabil za izdelavo temeljne plošče in montažo predizdelanih dvojnih sten.

V drugi fazi je bil žerjav uporabljen za montažo kovinske konstrukcije in montažo izolacijske stenske in strešne obloge skladišča.

Žerjav smo premikali postopoma skladno z napredkom gradnje.

Žerjav na portalu

Poleg žerjava na tirih smo v drugi fazi po zaključku izdelave temeljne plošče montirali še en stolpni žerjav izven objekta.

Ker je bila optimalna lokacija žerjava ravno na oskrbovalni cesti gradbišča, smo ta gradbeni žerjav postavili na portal, ki je naročniku omogočil neovirano uporabo oskrbovalne ceste za celotno gradbišče.

Portal z višino prehoda 4,5 metra je tako omogočal prehod vsem tovornim vozilom.

Redno spremljanje in svetovanje

Naročniku smo skozi vse faze projekta, priprave idejne zasnove postavitve gradbenih žerjavov, vmesnih prilagoditev, montaž in demontaž svetovali in se udeleževali nekaterih tedenskih koordinacij.