Streha nad avditorijem Križanke

Žerjav za montažo strešne konstrukcije v avditoriju Križanke.

O projektu

Naročnik
MKE d.o.o.

Lokacija
Ljubljana, Slovenia

Opis objekta
Z žerjavom v mestu na nedostopnem gradbišču omogočamo montažo strešne konstrukcije

Link
Krizanke

Our solution

Onemogočen dostop

Vsak gradbeni poseg v Križankah je zelo poseben zaradi težkega dostopa. Večino vgrajenega materiala je namreč potrebno prenesti po zraku iz bližnjega parkirišča, čez zid v notranjost Križank. Zato je izbira primernega dvižnega sredstva pomembna.
Stolpni žerjav zaradi kompaknosti temelja med obratovanjem na tleh ne zaseda veliko prostora, obenem pa omogoča pokritje velikega radija, zato je bil tudi tokrat, kljub velikim težam elementov, logična izbira.  

Nosilnost

V tem primeru smo naročniku na radiju 55m z zmogljivim gradbenim žerjavom omogočili dvig elementov teže do 4700kg, kar je zadoščalo za montažo celotne strehe v Križankah.

Velik pomen dajemo preučitvi potrebne nosilnosti v fazi planiranja potrebnih žerjavov, saj s pravo izbiro omgočimo dvig vseh, ali vsaj večine bremen med gradnjo.

To omogoča zmanjšanje neplaniranih stroškov zaradi najema dodatnih dvižnih sredstev med samim projektom, hkrati pa razbremeni planiranje na gradbišču med izvedbeno fazo. 

Vključenost v projekt

Z naročnikom smo sodelovali:

  • Priprava ponudbe za naročnika pred pridobitvijo dela
  • Pregled nosilnosti pred izvedbo, umestitev žerjava na gradbišču
  • Svetovanje pri pripravi temelja žerjava
  • Organizacija zapor za montažo in demontažo
  • Servisu in vzdrževanju žerjavov