Supernova Rudnik

Žerjavi za gradnjo trgovskega centra in garažne hiše.

O projektu

Naročnik
Strabag

Lokacija
Ljubljana, Slovenija

Opis objekt
Gradnja je bila razdeljena v dve fazi. Najprej 2/3 garažne hiše, v drugem delu pa še ostala 1/3 garažne hiše ter celotna razširitev trgovskega centra Supernova.

Link
Supernova Rudnik

Naša rešitev

Skupno planiranje

Z vodstvom gradbišča smo opravili več sestankov in usklajevanj za res kar najboljši izkoristek žerjavov na gradbišču, na katerem smo bili omejeni s prostorom v sami okolici zgradbe, pa tudi z možnostjo dostopa za demontaže žerjavov, po tem ko je objekt zgrajen.

Planiranju in uskladitvi s potekom gradnje je bilo namenjeno veliko časa, še veliko več pa ga je bilo s tem privarčevanega med izvedbo.

Velika površina

Površina objekta zaseda več kot 30.000m2. Pri tem je potrebno paziti na primerno izkoriščenost vseh postavljenih žerjavov, saj se lahko zgodi, da je umestitev žerjavov takšna, da je eden od žerjavov, sploh na tako velikih gradbiščih, preobremenjen. Zaradi tega lahko prihaja do zastojev na enem od območih objekta.

Vključenost v projekt

Z naročnikom smo sodelovali:

  • Planiranje, umestitev žerjavov na gradbišču
  • Plan montaž in premontaž ter prilagoditev le teh časovnemu poteku projekta
  • Servisu in vzdrževanju žerjavov