Dva žerjava za obnovo Centra Rog, Ljubljana

Obnova in izgradnja Centra Rog.

O projektu

Naročnik
Makro 5 gradnje d.o.o.

Lokacija
Ljubljana, Slovenija

Opis objekta
Največji izziv pred začetkom montaže je bil dostop do samega gradbišča, saj je za potrebo obeh montaž potrebno na gradbišče dostaviti 14 polnih tovornjakov opreme. V nadaljevanju projekta se je pokazal do takrat nezaznan podzemni hodnik v bližini žerjava.

Link
Center Rog

Naša rešitev

Mestni dostop

Z zaščito tal smo poskrbeli, da tovornjaki ob zavijanju na gradbišče niso poškodovali tlakovanih površin ter z naročnikom tesno sodelovali za pravočasno zaprtje dostopne ceste, da bi s tem zagotovili dovoljšen obračalni radij za vstop tovornjakov v gradbišče, skozi dvoriščna vrata centra Rog.

Kot je za projekte v mestu velikokrat značilno, tudi tukaj objekt ki se gradi, ne predstavlja najvišje točke, čez katero se mora žerjav vrteti. V tem primeru je ta objekt stanovanjski blok nasproti Centra Rog, zaradi katerega je najvišji žerjav postavljen na višino pod kavljem 42m.

Podzemni hodnik

Po montaži drugega žerjava je naročnik v bližini temelja žerjava odkrit zasut, prej nezaznan hodnik. Takšni primeri so v mestih največkrat povod za neprijetne situacije. 

K sreči tokratni hodnik ni predstavljal nevarnosti. Naročnik je kljub temu zaradi drugih aktivnosti gradbišča podprl ploščo hodnika in zagotovil nemoteno nadaljevanje del. 

Prihranek pri temelju za žerjav

Pri enem od žerjavu smo naročniku predlagali uporabo montažnih betonskih podložnih plošč namesto armirano-betonskega temelja za žerjav. Te se izkažejo kot zelo ekonomične v primerih, ko ima naročnik namen betonsko ploščo izdelati samo za potrebe žerjava in v poznejši fazi projekta ni več uporabna oz. je celo potrebna odstranitev le te.

Ob zagotovitvi zadostne kompaktnosti in ravnosti terena zato uporabimo montažne betonske plošče za večkratno uporabo in s tem privarčujemo naročniku izdelavo betonskega temelja.

Vključenost v projekt

Naročniku skozi celoten projekt in načrtovanje izvedbe gradnje pomagamo pri:

  • Preučitvi priprave dostopa na gradbišče
  • Pozicioniranju žerjavov in določitve tipa temelja
  • Izbiri žerjavov in konfiguraciji žerjavov, da le ta zadošča vsem potrebam gradbišča in ne predstavlja nevarnosti za okoliške objekte
  • Servisu in vzdrževanju žerjavov