Trije žerjavi za gradnjo mostu M1, Karavanke

Most v drugo cev predora Karavanke.

O projektu

Naročnik
Strabag

Lokacija
Hrušica, Slovenija

Opis objekta
Za potrebe gradnje mostu M1 čez Savo Dolinko, ki bo služil kot premostitveni objekt za cesto v drugo cev karavanškega predora so bili postavljeni trije žerjavi. Skupaj z vodstom gradbišča smo opravili pregled terena za montažo, potencialnih ovir in na podlagi podatkov o potrebnih nosilnostih izbrali lokaciji ter tipa žerjavov.

Povezava
Most v Karavankah

Naša rešitev

Sava Dolinka

Temelji za žerjave so postavljeni tik ob strugi Save Dolinke, kar je zahtevalo spremljanje ravnosti temelja za žerjav skozi celoten potek gradnje, sploh ob vremenskih pogojih, ki bi lahko zmanjšali stabilnost tal v območju temelja.  

Stebri javne razvetljave

Velikokrat so lahko najbolj jasne ovire »v napoto«. Potrebno je bilo upoštevati višino javne razvetljave na obstoječem mostu, ki je predstavljala najvišjo točko, nad katero se morajo žerjavi vrteti.  

Vključenost v projekt

Naročniku skozi celoten projekt in načrtovanje izvedbe gradnje pomagamo pri:

    • Izrisu organizacije žerjavov, ki zagotavlja pokritost ključnih delov gradbišča in varno križanje žerjavov
    • Terminskih prilagoditvah
    • Servisu in vzdrževanju žerjavov